Poradíme Vám!
02/32 22 30 22, Pondelok–Piatok 8:00–16:00 | kontakty | podpora

ATELIER DEK

Spoločnosti pôsobiace pod značkou ATELIER DEK poskytujú všestrannú podporu investorom, projekčným zložkám i realizačným firmám:

 • špecializované projekty, posudky a diagnostiku stavieb
 • organizácia školení a seminárov, rozvoj programu DEKPARTNER, tvorbu časopisu DEKTIME a rozvoj sortimentu STAVEBNÍN DEK
 • technická podpora pri navrhovaní a realizácii materiálov zo sortimentu STAVEBNÍN DEK
Projekce ATELIER DEK
 

Odborné poradenstvo a technická podpora k sortimentu spoločnosti STAVEBNINY DEK

Technici ATELIERU DEK bezplatne poskytujú realizačným firmám, projektantom a investorom nasledujúcu technickú podporu:

 • informácie o vlastnostiach, navrhovaní a zabudovaní vybraných materiálov zo sortimentu DEK (značkové materiály DEK, fóliové systémy ALKORPLAN, asfaltované pásy DEK, tepelné izolácie DEK, materiály DEK pre ploché a šikmé strechy),
 • konzultácie a návrhy skladieb konštrukcii pozemných stavieb z materiálov zo sortimentu DEK,
 • návrhy skladieb striech (ploché aj šikmé) so základným tepelno-technickým posúdením,
 • konzultácie, návrhy a posúdenia hydroizolačných konštrukcii (hydroizolácie spodných stavieb, striech a terás apod.) z materiálov zo sortimentu DEK,
 • návrhy alebo posúdenia izolácii proti prenikaniu radónu z podložia z materiálov DEK,
 • výpočty zaťaženia vetrom, návrhy fixácie strešných vrstiev plochých striech (pre skladby navrhnuté z materiálov DEK),
 • kladačské plány spádových klinov z EPS (pre skladby navrhnuté z materiálov DEK),
 • vyjadrenia k realizácii povlakových krytín z materiálov zo sortimentu DEK,
 • sprostredkovanie služieb DEKPROJEKT
Projekce ATELIER DEK